กิจกรรมสัปดาห์ เกษตรพรวนดิน ราคาลุยฝน เพื่อเกษตรกรนิฮอนโมโน
Welcome to Week of Farming Tractor for Nihonmnon Farmers


   ©นิฮอนโมโน ติดต่อ 081-828-3376, 087-677-3704, 080-559-8593 Line ID : @nihonmono เว็บไซต์ www.nihonmono.com
กำหนดการและเงื่อนไขกิจกรรม
1.) ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 08:00 น.
2.) ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3.) ฟรี บริการตรวจเช็คสินค้า
4.) ราคาสินค้าไม่รวมค่าบริการจัดส่ง
5.) กำหนดชำระค่าสินค้าทั้งหมดภายใน 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00 น.
6.) กำหนดรับสินค้าภายใน 30 ตุลาคม 2562
7.) การโอนจองสินค้า คือ การยืนยันคำสั่งซื้อ หากยกเลิกคำสั่งชื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจอง
ขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อ
1.) ตรวจสอบสถานะสินค้า โดยแจ้งรหัสสินค้าที่ต้องการ ที่ไลน์ @nihonmono หรือ inbox เพื่อตรวจสอบและยืนยันการจองสินค้า
2.) จองสินค้า เมื่อรับทราบและแจ้งยืนยันการจองแล้ว โอนมัดจำสินค้า 30% ของมูลค่าสินค้า
โดยโอนเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 181-2-82257-6 ชื่อบัญชี บริษัท นิปปอน โมโน จำกัด
* กรุณา ตรวจสอบสถานะสินค้าก่อนโอนเงินจอง
** กรุณา โอนเงินจองภายใน 24 ชั่งโมงหลังจากตรวจสอบสถานะสินค้าและยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว
หากเกิน 24 ชั่วโมง กรุณา ตรวจสอบสถานะสินค้าอีกครั้ง
3.) แจ้งโอนเงินและแสดงหลักฐานการโอนได้ ที่ไลน์ @nihonmono หรือ inbox พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
สำหรับออกเอกสารการจองและใบกำกับภาษี
4.) หากยืนยันคำสั่งซื้อ ไลน์ @nihonmono หรือ inbox แต่ไม่ชำระมัดจำมัด 30% ยังไม่ถือว่ามีการจองที่สมบูรณ์
ต้องชำระมัดจำสินค้าและรับเอกสารการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าการจองถูกต้องสมบูรณ์
5. สอบถามโทร 081-828-3376, 087-677-3704, 080-559-8593
ติดต่อสอบถามโทร 081-828-3376, 087-677-3704, 080-559-8593

Notice: Undefined variable: type_name in /home/nihonmono/domains/nihonmono.com/public_html/include/promotion_inc.php on line 432

Notice: Undefined variable: brand in /home/nihonmono/domains/nihonmono.com/public_html/include/promotion_inc.php on line 432

Notice: Undefined variable: model in /home/nihonmono/domains/nihonmono.com/public_html/include/promotion_inc.php on line 432

Notice: Undefined variable: serial in /home/nihonmono/domains/nihonmono.com/public_html/include/promotion_inc.php on line 433

Notice: Undefined variable: price in /home/nihonmono/domains/nihonmono.com/public_html/include/promotion_inc.php on line 434

Notice: Undefined variable: fuel in /home/nihonmono/domains/nihonmono.com/public_html/include/promotion_inc.php on line 435

Notice: Undefined variable: ps in /home/nihonmono/domains/nihonmono.com/public_html/include/promotion_inc.php on line 436

Notice: Undefined variable: status_label in /home/nihonmono/domains/nihonmono.com/public_html/include/promotion_inc.php on line 442

Notice: Undefined variable: picture in /home/nihonmono/domains/nihonmono.com/public_html/include/promotion_inc.php on line 447

รหัสสินค้า : 50309004